Publiek Belang accountants

Klokkenluidersregeling

Publiek Belang Accountants hecht aan deugdelijk integriteitsbeleid. De Klokkenluidersregeling heeft tot doel om (vermoedens van) zakelijke misstanden of incidenten veilig binnen de organisatie van Publiek Belang Accountants aan de orde te kunnen stellen en op adequate wijze te behandelen, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen. Het hiervoor opgestelde document kunt u op deze pagina terugvinden en downloaden.