Publiek Belang accountants

Klachtenregeling

Meldingen

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkene(n) aanmerkingen hebben op het handelen van een vennoot en/of medewerker of op de dienstverlening van Publiek Belang Accountants dan kan/kunnen deze zich wenden tot de directie. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw worden gedaan en uiting geven aan gegronde gevoelens van ontevredenheid en/of zorg. Alle meldingen worden door ons vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

 

Adressering

Meldingen kunnen schriftelijk worden gericht aan ons kantooradres:
Publiek Belang Accountants B.V.
Sir Winston Churchilllaan 370 F442
2285 SJ RIJSWIJK
t.a.v. de directie

Ofย  per e-mail:

Meldingen kunnen schriftelijk worden gericht aan ons kantooradres:
Publiek Belang Accountants B.V.
Sir Winston Churchilllaan 370 F442
2285 SJ RIJSWIJK
t.a.v. de directie

Ofย  per e-mail: