Publiek Belang accountants

Wij dragen bij aan publiek vertrouwen

Wij dragen bij aan publiek vertrouwen

Bij Publiek Belang Accountants staan de maatschappij en de menselijke waarden voorop.
Wij voeren het beroep van accountant op maatschappelijke wijze uit en kiezen daarom bewust voor de publieke sector.

De politieke dynamiek kenmerkt zich door toenemende taken, verantwoordelijkheden en steeds hogere verwachtingen. Publiek geld vraagt om betrouwbare verantwoording. Daar ligt onze maatschappelijke rol. Wij streven niet naar winst en kennen geen partnerstructuur. Het inkomen van de eindverantwoordelijk accountants is gelimiteerd. Hierdoor richten wij onze volle aandacht op een select klantenpakket.

Om vertrouwen te leveren moet je zelf worden vertrouwd. Wij stellen het publiek belang boven eigenbelang en stellen kwaliteit boven winststreven. Zo maken wij verwachtingen waar. Professionele kwaliteit is onze drijfveer.

De maatschappij verwacht van accountants meer aandacht voor fraude, corruptie, privacy, cybersecurity,
IT-audit, data-analyse en duurzaamheidsverslaggeving. Op deze en andere gebieden werken wij vol overtuiging in het hart van onze maatschappij.

U praat met ons over de zaken waar het écht om gaat.

Onze klanten maximaliseren hun publieke waarde. Publiek Belang Accountants helpt daarbij door goed en transparant te verantwoorden. Wij zijn gewend om op te treden en te rapporteren in een publieke en politieke omgeving. Vanuit onze ervaring begrijpen wij uw belangen en dilemma’s én die van uw stakeholders. Wij leveren vertrouwen bij uw jaarrekening.

Bij onze accountantscontrole hoort de natuurlijke adviesfunctie van de accountant, zonder de controle te vermengen met andere adviesdiensten.
Dit voorkomt belangenverstrengeling en houdt onze accountantscontrole zuiver. 

Wij beperken het aantal klanten waarvoor wij werken. Zo komen wij onze afspraken na en beschikt u op tijd over de controleverklaring en onze rapporten. Geen discussies over meerwerk achteraf en waar voor uw geld.

U krijgt een deskundig team dat zorgt voor een soepel controleproces. U kunt rekenen op onze kennis van de specifieke regelgeving en actuele ontwikkelingen in het publieke domein.
De eindverantwoordelijke accountant verricht een belangrijk deel van de controle. Samen komen wij snel tot de kern en u praat direct over de onderwerpen waar het écht om gaat.

Een goede balans.

Bij Publiek Belang Accountants hebben onze mensen de tijd om hun werk goed te doen.
Wij zorgen voor voldoende capaciteit om binnen normale werktijden de klus te klaren. Dat levert een
goede balans op tussen werk en privé en daarmee voldoende tijd om de motor weer op te laden. Een
uitgeruste en fitte collega die met plezier naar het werk gaat is de basis voor kwaliteit.

Wij werken in hechte en ervaren teams, met een grote betrokkenheid van de
eindverantwoordelijke accountant. Zo combineren wij uitdagend werk met een optimale begeleiding
en zorgen we samen voor een tevreden klant. Wij zijn ervan overtuigd dat onze aanpak aanspreekt.
Het is altijd mogelijk om via info@publiekbelangaccountants.nl te reageren, vragen te stellen of om
een afspraak te maken.

De werkdruk houden wij op een acceptabel niveau. Wij hebben een ruim beleid voor verlof.
Parttime werken is geen uitzondering, maar vinden wij een normale afspraak. Als maatschappelijke accountants maken wij het verschil. Dat betekent ruime aandacht voor ontwikkeling, welzijn en welbevinden.