Wie zijn wij

 

Publiek Belang Accountants is een initiatief van vijf voormalige partners van Big-4 kantoren. Wij werken uitsluitend voor decentrale overheden. Een audit-only kantoor dat zo dicht mogelijk blijft bij de kern van ons vak: dat van accountant. Gedreven door een maatschappelijke focus en de wens om de rol van accountant uit te oefenen zoals het ooit bedoeld was. Terug naar de basis.

Het is onze ambitie voor onze klanten en medewerkers echt een nieuw en ander kantoor te zijn. Publiek Belang Accountants werkt alleen met ervaren mensen, die hun credits in het vak ruimschoots verdiend hebben. Onze klanten krijgen waar voor hun geld: ervaring, topkwaliteit en maatschappelijk engagement voor een faire prijs. Onze medewerkers vinden bij ons een goede balans tussen werk en privé. Uitgeruste, fitte collega’s gaan met plezier naar het werk en tevreden medewerkers leveren betere kwaliteit. Door onze efficiënte kostenstructuur kunnen wij goed werk goed belonen.

Wij bieden oplossingen voor de vraagstukken waarmee de accountantssector kampt en waarop de toezichthouder blijvend kritiek uitoefent. Voor onze klanten richten wij ons op de zaken waar het bij decentrale overheden écht om gaat. Dat doen wij door:

  • Grote persoonlijke betrokkenheid van de tekenend accountant, die op controle-opdrachten tenminste 20% van de teamuren maakt.
  • Op controle-opdrachten werken altijd twee accountants die elkaar volledig kunnen vervangen. Zo borgen wij continuïteit en kwaliteit en is collegiale toetsing een continu proces.
  • Voor onze controleklanten doen wij uitsluitend accountantscontrole. Wij hebben geen belang bij overige dienstverlening. Dit voorkomt mogelijke discussies over onafhankelijkheid.
  • Wij nemen beperkt klanten aan. Zo realiseren wij deadlines en krijgt elke klant onze volledige aandacht.
  • Wij zijn in loondienst tegen een maatschappelijk verantwoord en gemaximeerd inkomen. Dit voorkomt “perverse prikkels” tot winstvergroting en omzetmaximalisatie.
  • Wij werken alleen met ervaren medewerkers die de decentrale overheid door en door kennen en die zich zodoende op de belangrijke onderwerpen richten.
  • Communicatielijnen zijn kort: wij werken bij u op locatie.
  • Met onze innovatieve controlesoftware werken wij volledig ‘in de cloud’.
  • Ons werk valt onder de voorschriften van de NBA en voldoet aan alle kwaliteitseisen.
  • Voor fiscaliteit en IT-audit werken wij ter ondersteuning van onze controle met topprofessionals op hun gebied.

ron killeen

Ron Killeen
drs. R. D.H. (Ron) Killeen RA MGA
+31 6 12344646

Ron Killeen heeft 27 jaar ervaring in de publieke sector: bij ruim 50 gemeenten, provincies en waterschappen en een groot aantal gemeenschappelijke regelingen. Specialist als accountant en adviseur voor grondexploitaties en gebiedsontwikkeling en thuis in het sociaal domein. Heeft als regionaal vakdirecteur binnen een Big 4-kantoor veel ervaring opgedaan met de implementatie en monitoring van kwaliteit van accountantscontrole. Is graag het klankbord c.q. de sparringpartner voor klanten bij complexe vraagstukken. Werkte de afgelopen jaren vanuit Den Haag, Utrecht, Zwolle en Arnhem en is daardoor thuis in de verschillende regio’s van ons land. Als docent en cursusleider is hij goed in staat complexe zaken begrijpelijk te maken voor u.

marc dubbelman

Marc Dubbelman
drs. M. E. (Marc) Dubbelman RA
+31 6 15092634

Marc Dubbelman heeft 25 jaar ervaring als accountant en adviseur, vooral in Zuid-Holland en de Amsterdamse regio. Thuis in zowel de publieke als de private sector. Gemeentespecialist die de wereld van decentrale overheid en gemeenschappelijke regelingen door en door kent. Ook de meer bedrijfsmatige kant, zoals in de reïntergratiebedrijven, de grondexploitatie en de afvalsector is zijn terrein. Zijn interesse voor controlling maakt dat hij in de natuurlijke adviesrol graag adviseert over risicomanagement, administratieve organisatie en interne beheersing, verbijzonderde interne controle en planning- en control. Terugkerend thema daarbij is: krijg de mensen mee, want die moeten het uiteindelijk doen.

peter vander linden

Peter van der Linden
P. A. (Peter) van der Linden
+31 6 54647094

Peter van der Linden heeft 35 jaar ervaring als accountant, adviseur en toezichthouder binnen de publieke sector. Hij heeft zeer ruime ervaring in de controle en advisering aan gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en zorginstellingen. Hij beschikt over een gedegen kennis op het gebied van (waarderings)controle, verslaggeving, managementcontrol en risicobeheersing. Peter is professioneel-kritisch, oplossingsgericht en praktisch ingesteld. Hij is bekend met de structuren binnen de publieke sectoren en heeft ervaring met alle niveaus van toezicht, leiderschap en management binnen publieke organisaties.

wubbo walters

Wubbo Walters
W. T. (Wubbo) Walters RA
+31 6 81808030

Wubbo Walters heeft meer dan 35 jaar ervaring als gemeentelijk controleur en adviseur. Als partner was hij 24 jaar lang verantwoordelijk voor een grote advies en accountantspraktijk binnen een Big4-kantoor. Zijn specialismen zijn gemeenten, grondexploitaties en onderwijs. In adviesopdrachten heeft hij onder meer expertise opgebouwd ten aanzien van veranderingsprocessen, risicomanagement, AO/IC en fusies. Hij is maatschappelijk actief en heeft ervaring als toezichthouder zowel in de publieke sector als in de private sector.

©2017 Publiekbelangaccountants    Sir Winston Churchilllaan 370  F442  -   2285 SJ Rijswijk Z-H