Privacyverklaring

laatst herzien: 8 december 2016
Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig. Publiek Belang Accountants vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

©2017 Publiekbelangaccountants    Sir Winston Churchilllaan 370  F442  -   2285 SJ Rijswijk Z-H