Onze klanten

 

Publiek Belang Accountants draagt bij aan maatschappelijk vertrouwen in publieke organisaties door hen te helpen goed en transparant te verantwoorden over keuzes en prestaties. Zo maximaliseren onze klanten hun publieke waarde.

Wij werken voor de decentrale overheid, met name gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen. Vanuit een goed begrip van uw belangen en dilemma's én die van uw stakeholders, dragen wij bij aan maatschappelijk relevante onderwerpen. Dat is onze ambitie.

‘U praat met ons over de zaken waar het écht om gaat’

 

Bij onze accountantscontrole hoort de natuurlijke adviesfunctie van de accountant, zonder de controle te vermengen met andere adviesdiensten. Dit voorkomt belangenverstrengeling en houdt onze accountantscontrole zuiver. Wij zijn niet op winst gericht en beperken het aantal klanten waarvoor wij werken. Zo hebben wij voldoende tijd en capaciteit om onze afspraken na te komen zodat u op tijd over de controleverklaring en onze rapporten beschikt. Geen discussies over meerwerk achteraf en waar voor uw geld.

Onze teams zijn stabiel en wij werken alleen met ervaren mensen. De eindverantwoordelijke accountant verricht zelf een belangrijk deel van de controle. Onze ervaring voorkomt inwerktijd en onze controle richt zich op de onderwerpen waar het écht om gaat.

©2017 Publiekbelangaccountants    Sir Winston Churchilllaan 370  F442  -   2285 SJ Rijswijk Z-H