De maatschappij

 

Publiek Belang Accountants is lid van de Coöperatie De Maatschappelijke Accountants. De doelstelling van deze coöperatie is om het beroep van openbaar accountant op een maatschappelijke wijze uit te voeren.

Onze diensten verlenen wij aan decentrale overheden en aan maatschappelijke organisaties. Bij Publiek Belang Accountants staan de maatschappij en de menselijke waarden voorop. Wij leveren goede kwaliteit en werken volgens alle vereiste standaarden.

‘In het hart van onze maatschappij creëren wij publiek vertrouwen’

 

De accountantssector ligt al jaren onder vuur. Een onderzoekscommissie noemde de problemen in de sector ‘wicked problems’. Wij denken dat deze goed zijn op te lossen, met de juiste maatregelen:wij streven niet naar winst en kennen geen partnerstructuur. Het inkomen van de eindverantwoordelijk accountant is gelimiteerd. Zo houden we geld over om te investeren in de kwaliteit van het werk. Wij richten onze volle aandacht op een beperkt klantenpakket. De eindverantwoordelijk accountant verricht zelf een belangrijk deel van de controle. Onze branchespecialisatie versterkt de kwaliteit van ons werk verder. Onze audit-only aanpak borgt onze onafhankelijkheid bij onze controlecliënten.

Om vertrouwen te kunnen verschaffen moet je zelf worden vertrouwd.
Wij maken stakeholders duidelijk waar wij als accountant voor staan en wat van ons mag worden verwacht. Verwachtingen die wij vervolgens ook waarmaken. Wij stellen het publiek belang boven eigenbelang en stellen kwaliteit boven winststreven. Onze drijfveer is een continue verbetering van de professionele kwaliteit. Onze mensen vinden hun uitdaging in het verlenen van hoogwaardige diensten in het publiek belang. We werken vol overtuiging in het hart van onze maatschappij om op een andere en betere manier met onze diensten duurzaam maatschappelijke impact te creëren.

©2017 Publiekbelangaccountants    Sir Winston Churchilllaan 370  F442  -   2285 SJ Rijswijk Z-H